...

คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) จัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 5/2565 ณ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น. – 12.00 น. คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) นำโดย นายสุรพล เพชรวรา ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการท่านอื่นๆ จำนวน 8 ท่าน ได้เดินทางมาประชุมสัญจร ครั้งที่ 5 ณ ณ ห้องประชุม NK1407 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นในด้านจรรยาบรรณของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกระดับ

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ  แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ นำคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา เข้าต้อนรับและเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะด้านจรรยาบรรณของนักศึกษา ในกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากบุคลากรและนักศึกษาเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 50 คน

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด