...

พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปจำลอง หลวงพ่อพระใส ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว และพิธีถวายศาลาหลวงพ่อพระใส (ศาลากลางน้ำ)

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญ 
เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปจำลอง หลวงพ่อพระใส ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว และพิธีถวายศาลาหลวงพ่อพระใส (ศาลากลางน้ำ)

วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 ณ ศาลากลางน้ำ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

ข่าวล่าสุด