...

คณะสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สนง.เทศบาลตำบลน้ำพอง

7 ก.ค.65 ณ ห้อง NK1407 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร เวลา 09.00 น. คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำพอง ในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ ทั้งนี้คณะสหวิทยาการ ได้บรรยายให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงานฯ ในหัวข้อ ภัยจากสื่อออนไลน์ , การใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และการทำตลาดออนไลน์ โดย อาจารย์จักรวาล กลีบบัว อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ และ ผศ.ดร.กานดา ศรอินทร์ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ คณะสหวิทยาการ

ข่าวล่าสุด