...

"รับขวัญน้องใหม่ IS KKU" พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานเปิดงานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ อาคารพลศึกษา คณะสหวิทยาการ
 
ซึ่งกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ รวมถึงเป็นการถ่ายทอดความรักความอบอุ่นจากคณาจารย์ ศิษย์เก่าและรุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบัน สร้างขวัญกำลังใจ สู่น้องนักศึกษาใหม่ โดยใช้ประเพณีอันดีงามของชาวอีสานในการจัดกิจกรรม เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ปฏิบัติกันมาแต่ช้านาน หลังพิธีเปิด ตัวแทนนักศึกษา ได้นำขบวนรำบายศรีสู่ขวัญเข้าสู่พิธี โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย จุดเทียนชัยบายศรีสู่ขวัญ และพราหมณ์ทำพิธีสูตรขวัญ (สู่ขวัญนักศึกษาใหม่) จากนั้น คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นพี่ ได้ร่วมผูกแขนรับขวัญนักศึกษาใหม่ ซึ่งมีความเชื่อว่าหากผู้ใดได้ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญจะมีแต่ความเป็นความสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เข้าใจซาบซึ้งถึงวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรักความอบอุ่นจากคณาจารย์ ศิษย์เก่าและรุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบันสู่น้องใหม่นักศึกษาใหม่

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด