...

คณะสหวิทยาการ พบปะผู้ร่วมโครงการวิจัยทางวิชาการระหว่างสถาบัน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565  อ.ดร.ธีระวุฒิ ธีตรานนท์  อาจารย์ประจำ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พา อ.ดร รัฐพล พรหมมาศ ผู้ช่วยคณบดี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี บูชิตชน รองคณบดี คณะสหวิทยาการ เพื่อแนะนำตัวในฐานะผู้ร่วมโครงการวิจัยและพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันต่อไปในอนาคต

ข่าวล่าสุด