...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์วอลเลย์บอล NKC ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 3 - 4 กันยายน 2565 ณ โรงยิมนีเซียม คณะสหวิทยาการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับชุมนุมวอลเลย์บอล ดำเนินการจัดโครงการ กีฬาสานสัมพันธ์วอลเลย์บอล NKC ครั้งที่ 1 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านกีฬาให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายในคณะสหวิทยาการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับผู้ที่เข้าร่วม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้เข้าร่วม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนนักศึกษา บุคลากร รวมถึงเป็นการจัดกิจกรรมแข่งขันทางด้านกีฬาคณะสหวิทยาการ ซึ่งยังไม่มีการส่งเสริมการจัดแข่งขันขึ้น ทางชุมนุมกีฬา กลุ่มกีฬาวอลเลย์บอล จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาประกอบกับมี นักเรียน นักศึกษาที่สนใจในกีฬาวอลเลย์บอลจำนวนมาก สอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาตนเอง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาความสามารถของนักศึกษา พัฒนาสุขภาพ อนามัย และนันทนาการ 

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด