...

โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ คณะสหวิทยาการ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมป่านันทนาการหินสามวาฬ

ในวันที่ 7 กันยายน 2565  โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ คณะสหวิทยาการ หลักสูตรพัฒนาทักษะปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และการคำนวณ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community ) ที่ป่านันทนาการหินสามวาฬ โดยมีนางสาว ณัฐริกา ศิลาคม เป็นผู้เปิดชั้นเรียนและในการลงพื้นที่และทำกิจกรรมชุมนุมในครั้งนี้ ได้รับทั้งความรู้และประโยชน์มากมาย จากเจ้าหน้าที่ป่าไม้นันทนาการหินสามวาฬ จ.บึงกาฬ

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด