...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการ IS KKU E-SPORTS 2022

เมื่อวันที่ 10 - 11 กันยายน 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะสหวิทยาการ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะสหวิทยาการ และชุมนุมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-SPORTS ได้ดำเนินการจัดโครงการ IS KKU E-SPORTS 2022 ณ ห้องประชุม NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 คณะสหวิทยาการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ไตรเพิ่ม รองคณบดีคณะสหวิทยาการเป็นประธานในพิธี ซึ่ฃโครงการดังกล่าวนั้น จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักศึกษาในการแข่งขันกีฬา E-SPORTS สู่ระดับสากล และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของเยาวชนในการเล่นกีฬา E-SPORTS และให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างรายได้ในอนาคต โดยเกมส์ที่ใช้ในการแข่งขันนั้นประกอบไปด้วยเกมส์ ROV และ PUB G Mobile ประเภททีม ซึ่งการแข่งขันได้เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีทีมที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน ดังนี้

ประกาศผลการเเข่งขัน RoV ในรายการ IS KKU E-SPORTS 2022
อันดับที่ : 1 Amity
อันดับที่ : 2 กวางขาวอยู่กลางเขา
อันดับที่ : 3 LUCIEN

ประกาศผลการเเข่งขัน PUBG MOBILE ในรายการ IS KKU E-SPORTS 2022
อันดับที่ : 1 Chicken Dinner
อันดับที่ : 2 หวัง4เจ้า
อันดับที่ : 3 ค่านคิด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก IS KKU eSports

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด