...

คณะสหวิทยาการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ไตรเพิ่ม รองคณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลาง จังหวัดหนองคาย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยประชาชนด้วยพระปรีชาสามารถ ทรงวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง เพื่อแก้ไขภัยแล้งให้กับประชาชน นับตั้งแต่วันที่  14 พฤศจิกายน 2498 ที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมาเป็น “โครงการพระราชดำริฝนหลวง”

ภาพ / ข่าว : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด