...

บุคลากรจากคณะสหวิทยาการ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ร่วมสร้างสรรค์อาหารจากพืชน้ำ "บัวลอยมะพร้าวอ่อนไส้ผำหรือไข่น้ำ"

25 พฤศจิกายน 2565 ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี มีความสนใจด้านเทคนิคการสร้างสรรค์อาหารจากพืชน้ำ ในบริบทของความเป็นไทย ได้เชิญบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ จากคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา วีรศิลป์ และ ดร.นิศารัตน์ ทิพยดารา และคุณอรเจ้าของร้านขนมไทยบ้านคุณอร จ.หนองคาย ได้มาสาธิตถ่ายทอดความรู้การทำ "บัวลอยมะพร้าวอ่อนไส้ผำหรือไข่น้ำ" ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี(ศพจ.อุดรธานี) ซึ่งในปัจจุบัน ศพจ.อุดรธานี ยังได้เพาะเลี้ยงขยายผำแจกจ่ายเกษตรกรไปแล้วกว่า 50 ราย เนื่องจากผำมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีโปรตีนไม่น้อยกว่า 30 % มีเบต้าแคโรทีนสูงมาก มีแร่ธาตุหลายตัว เช่น ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินเอ/บี/ซี และเป็นอาหารแห่งอนาคตด้วยโดยมี "ฉาญาเรียกว่า Green Caviar"

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด