...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการ Happy Birthday for ISKKU Team ประจำเดือนมกราคม 2566

       ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คณะสหวิทยาการได้ดำเนินจัดโครงการ Happy Birthday for ISKKU Team ประจำเดือนมกราคม 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากร เพื่อส่งเสริมและสร้างความผูกพันกับองค์กร และเพื่อมอบความสุขให้กับ คณาจารย์ บุคลากร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

 

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด