...

หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ จัดโครงการ Student Clinic : วันให้คำปรึกษานักศึกษาในหลักสูตร

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 16.00-17.30 น.หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ Student Clinic : วันให้คำปรึกษานักศึกษาในหลักสูตร ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่1 ชั้นปี2 และชั้นปี3 โดยการจัดกิจกรรมเป็นการพบปะพูดคุยระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปีเพื่อเป็นการติดตาม ให้คำปรึกษารายบุคคล และให้ข้อมูลการเรียน ทุนการศึกษา โครงการ กิจกรรมต่างๆในหลักสูตรและมหาวิทยาลัย ในช่วงท้ายของงานมีการรับฟังผลสะท้อนการการดำเนินงานของหลักสูตรจากนักศึกษา กิจกรรมต่างๆ และยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ในหลักสูตรอีกทางด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด