ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน

ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน
Asst. Prof. Grid Rangsungnoen

Doctor of Business Administration Financial Accounting
Swinburne University of Technology
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ