อ.ดร.ปิยะรัตน์ อิฐรัตน์

อ.ดร.ปิยะรัตน์ อิฐรัตน์
Lecturer Piyarat Itharat

Dr.rer.nat พฤกษศาสตร์
Innsbruck University
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์