รศ.ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์

รศ.ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์
Assoc. Prof. Sakkarin Nonthapot

Ph.D. Economic Development (Tourism Economics)
Universiti Sains Malaysia
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาสังคมศาสตร์