นายอัคนี เจริญสุข

นายอัคนี เจริญสุข
Mr. Akanee Charoensuk

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง: นักกิจการนักศึกษา
สังกัด: งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา